සීමාසහිත සුසු හන්රුයි ඉලෙක්ට්‍රික් සමාගම

ලිපිනය

අංක 48, හුවරුන් පාර, ෂැංජියැං නගරය, ජියැන්ග්සු පළාත

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: 13862209571

පැය

පැය 24

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න